6-vj eçari fiton “Iuf tën” me Ieuçeminë, Mos kaIo pa e uruar për shëndët

Është vetëm 6-vj eçar,por sfidat për të kanë qënë shumë të forta.John Oliver Zipay u di ag no stik ua me le uç em i në vitin 2016,por “luft ëta ri” nga Newbury në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjeti forcën për të triumfuar.
Ai u p ër ball me një udhëtim të gjatë,deri në seancën e tij të fundit,duke e hedhur pas krahëve së mu nd jen e rëndë.Pas kthimit në klasë,në shkollën katolike Shën Helen në vendin e Ohio,John Oliver u përshëndet si një hero i vërtetë nga shokët e tij të klasës me shumë duartrokitje dhe ovacion në këmbë.Sh1h pamjet ne vazhdim:Leave a Reply

Your email address will not be published.