Bej edhe ty nje lutje per te -Stafi mjekësor pret me brohoritje foshnjën 6 muajshe që deI nga iz.oIimi…!!!

Erin Bates vetëm 6 muajshme ka kaluar 14 ditët e fundit në i zo li m në S pi ta lin e fëmijëve Alder Hey në Liverpool, pasi rezultoi pozitive me k oro na vir us.

Pas mp osht i k or ona vi rus in, ditën e sotme vogëlushja u prit me duartrokitje dhe b ro hor itje nga mjekët, ndërsa dilte nga dhoma e iz o lim it, ku kishte qëndruar me nënën e saj.
Videon emocionuese e ka postuat vete s pi ta li në mediat sociale.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *