Nuk ka të ndalur Xharra “g.odet“ Ternaven, o Naim boll i ínfektuat fëmijët e këtij populli me medrese e xhami

Nuk ka të ndalur Xharra “g.odet“ Ternaven, o Naim boll i ínfektuat fëmijët e këtij populli me medrese e xhami

Publicistja Arbana Xharra, ka rea guar pasi myftiu Naim Tërnava ka mbajtur ligjërata para nxënësve në shkollën ‘Xhemal Mustafa’ në Prishtinë.
Xharra ka deklaruar se Naim Tërnava nuk ka vlera kulturore dhe nuk është ek spert i çështjeve ndëret nike e as i kulturave për të mbajtur ligj ërata para nxënësve të klasave të treta.

Ajo ka thënë se Tërnava është vetëm një imam dhe se shkolla ‘Xhemal Mustafa’ nuk është medrese dhe se nuk është dashur t’i jepet leje për futjen e tij në klasa.
Leave a Reply

Your email address will not be published.