Rikthehet Albin Kurtin e tr ondit Vuçiçin dhe te gjithe serbine me kete qe publikoi

Ne ishim këtu para mijëra viteve kur ju br edhnit maleve të Karpateve. Kush ua jep të drejtën këtij s hovinisti di ktatorial të përzihet në punët e brendshme të një shteti sovran siç është Kosova. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse duhet ta kenë paqen si mision dhe jo k onfliktin.
Nuk duhet harruar se Manastiri i Deçanit u ndërtua nga duart e shqiptarëve në tokën e shqiptarëve dhe së pari ishte K ishë K atolike Shqiptare madje arkitektura e th emeleve të saj d ëshmon qartë h istorinë shqiptare të këtij m onumenti ja postimi plote
Leave a Reply

Your email address will not be published.