Perlë / Lutja Qe Te Jep Te Gjitha Miresite E Botes Dhe Te Largon Cdo Te Keqe /Video

Perlë / Lutja Qe Te Jep Te Gjitha Miresite E Botes Dhe Te Largon Cdo Te Keqe /Video

Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon cdo te keqe. Lutje me domethenie te madhe,lutjet shume do me thenese jane ato lutje me pak fjale por qe kane shume kuptime, keto kuptime permmbledhin dynjan dhe ahiretin.:O Allah Zoti yne, na jep te mira ne dynja dhe te mira ne ahiretdhe na ruaj nga denimi i zjarrit” Transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Allahu i Madheruar i ka lavderuar ata qe kerkojne miresi ne dynja dhe ne ahiret. Per me shume te njekim nje pembledhje ne video. Zoti ju ruajt

Leave a Reply

Your email address will not be published.