Vogelushi shqiptar rrëqeth: Hamë bukë me ujë, se nuk kemi Iekë mamin unë e ndihmoj

Gjashtë pjesëtarët e familjes jetojnë në një banesë të rr;ën uar, ku ushqimi i përditshëm për ta është buka e thatë dhe uji.
“Hamë përshesh me ujë, bukë thatë… Pa energji elektrike për tre muaj. Nuk kam Iekë t’i paguaj. Kam 50 mijë lekë për të paguar”.Va rfër inë e tejs ka js hme e kanë kuptuar edhe fëmijët, e kryesisht djali i madh Eri, i cili është në klasë të katërt e d ety roh et të bëjë punë të r;ën da për të siguruar bukën e gojës.
“Do ta n;dih mojmë mamin, s’kemi për të ngrënë. Nuk kemi po mos ndihmuam. Detyrat i bëj jashtë se nuk kam drita, na i kanë pr erë se nuk kishim lekë t’i paguanim”

Të ardhurat e vetme që ka familja është ndihma ekonomike ku me të de tyr o he t të paguajë autobusin për të dërguar fëmijët në shkollë.Leave a Reply

Your email address will not be published.