Ja këto 4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

Ja këto 4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

Hafsa, radijAllahu anha, transmeton se i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, katër gjëra nuk i linte kurrë;

1. Agjërimin e ashurës(ditë së dhjetë të muajit Muharrem)

2. Agjërimin e dhjetë ditëve të para të muajit Dhulhixhe

3. Agjërimin e tre ditëve të çdo muaji dhe

4. Faljen e dy rekateve para sabahut.”

(Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *