Mos e le pa e ndegjuar..! Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet..!

Mos e le pa e ndegjuar..! Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet..!
Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet”

(Tefsir El-Begavij, 4/212)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *