46-vjeçari i kapi me zor të bijën 13- vjeçe/ Ilet e ëma e vajzës: Na shkeIi në besë, e futa në shtëpi, doIi maskara, vajza më…

“Ne e kishim të besuar,që po rrinte vajza me vajzën e tij,me të ëmën,me atë,ne e dinim familje të besuar. Vinte vajza ime,e m ërzitur, çfarë ke bij e mamit? Nuk shpreheshe…Pastaj tha,mami kështu kështu. Ne e dinim njeri të sigurt,mirëpo doli maskara. Ai vinte këtu te ne, më tha mua ku e keni burrin, se do ta marr në punë, i thash e kam këtu. Erdhi u njohën,bënë muhabet, e pastaj na tha ,vajza jote ka krahë te unë, e ushqej unë, me të ngrënë, me të gjitha do ta mbaj unë”- u shpreh e ëma e të miturës.

“Vajza mbrëmë u tm errua,më tha mami lojta nga mendtë, i thashë çfarë ke me mami? Vajza shpreheshe, por mori pol icinë. U tha:-jam shumë e shqetësuar ju lutem më ndihmoni. Vajza më thoshte që donte ta g odiste, ta përd hunonte, e kishte r rah ur, e dinte ai që babai nuk është në gjëndje ta mbrojë. Unë kërkoj të dë nohet dhe të mos afrohet, nuk e dua më atë lloj familje, ajo familje është shumë e shka tërruar, ju lutem shumë, nuk kam besim më, un atë familje e dija të besuar, kam nevojë shumë për ndihmë edhe është e mira që të më ndihmoni. Ndihem e dësh përuar, e mër zitur, shpresoj vetëm te shteti, në asnjë vend tjetër. Vajza është shumë e mër zitur, e tris htuar, nuk shpre het kollaj vajza ime”- shtoi nëna e 13-vjeçares

Leave a Reply

Your email address will not be published.