Përse Numri 7 – Enigm Që Çuditi Botën! A E Ke Ditur ?

Përse Numri 7 – Enigm Që Çuditi Botën! A E Ke Ditur ?

Numri 7 – enigma që çuditi botën! A e ke ditur ?Numri 7 – enigma që çuditi botën!Dyert e Xhehenemit janë 7.Çudirat e botës janë 7.Ëndrrat e mbretit të Egjiptit ishin 7.Tavafi rreth Qabes është 7.Saji mes Safas dhe Merves është 7.Numri i ajeteve tëFatihas-Elhamit 7.Numri i guralecëve te Haxhit 7.Mineralet kryesore janë 7.Shkenca ka arritur në 7 lloje kryesore të yjeve.Shkenca ka arritur se njeriu është krijuar nga 7.Shtimi i të mirave bën 7 kallinj.Gjymtyrët me të cilat bëjmë sexhde janë 7.Tekbiret e Bajrameve janë 7.Ditët e javës janë 7.Kontinentet e botës janë 7Therja e kurbanit dhe lënia e emrit fëmijës në ditën e 7.Ngjyrat e ylberit janë 7.Ne Kur’an janë përmendur 7 qiejt.7 personat nën hijen e Allahut:– Udhëheqësi i drejtë;– Djaloshi i ri që ka bërë ibadet;– Njeriu që zemrën e ka të lidhur për xhami;

Dy persona që janë dashur për Allah;– Njeriun që gruaja me pozitë dhe bukuri e ka ftuar për amo’ralitet, e ai ka thënë: I frikohem Allahut;– Njeriu që ka dhëne lëmoshë dhe e ka fshehur atë.– Njeriu që ka përmendur Allahun në vetmi dhe i kane rrjedhur lotët.Dëshmia islame ka 7 fjalë (La ilahe il-Allah Muhamedun resulu-llah).

Leave a Reply

Your email address will not be published.