Ja cila do të jetë mosha e femrave në Xhenet?

Ja cila do të jetë mosha e femrave në Xhenet?

Ja cila do të jetë mosha e femrave në Xhenet?

Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahualejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjy’kimit.

Pejgamberi (salallahu alejhiveselem) kur flet për banorët e Xhenetit, thotë se ata do të jenë: “Në moshën tridhjetë e tri vjeçare”. (Transmeton Tirmidhiu dhe Shejh Albani thotë se hadithi është i mirë)Kështuqë, në hadith nuk bëhet ndonjë dallim ndërmjet moshës së meshkujve dhe femrave, andaj edhe kuptohet se të gjithë do të jenë në një moshë, duke mos pasur dallim në vitet e tyre.Allahu e di më së miri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *