A ka ndonjë vlerë të veçantë tek Allahu, Ai që vd’es në ditën e premte (xhuma) ?!

A ka ndonjë vlerë të veçantë tek Allahu, Ai që vd’es në ditën e premte (xhuma) ?!

Pyetje: Më intereson të di se a ka ndonjë vlerë të veçantë nëse dikush vd’es ditën e premte?!

Përgjigje: Ska dyshim se dita e premte ka shumë vlera dhe specifika, të cilat s’i kanë ditët e tjera të javës, dhe prej këtyre vlerave është, pra, se kush vd’es në të, sigurohet nga sprovat e va’rrit, ashtu siç na është vërtetuar hadithi i të Dërguarit të Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, ku thotë: “Kush vd’es ditën e premte apo në mbrëmjën e së premtes, mbrohet nga sprovat e va’rrit!”[1].

Dhe ky hadith, -siç thonë ulematë-, është argument e shenjë, -inshaAllah!-, se ai që vd’es në këtë ditë ka një përfundim të mirë.Dhe kjo vlen vetëm për muslimanët, e jo edhe për jomuslimanët, të cilët ndodhë të vd’esin në këtë ditë. Pra nëse është musliman dhe vd.es në këtë ditë, shpresohet për të një e mirë e madhe dhe kjo, -inshaAllah!-, është argument për përfundimin e mirë të tij.Shejh Dr. Abdulaziz El-Fevzan[2]

Leave a Reply

Your email address will not be published.