Artistja që ka bërë histori në Greqi e pranon me të madhe: Nuk mund të iki nga kjo botë pa thënë se jam shqiptare!

E kush nuk është d ashuruar me Penelopën e bukur greke. Me atë fytyrë të gdhendur mesdhetare që për besnikërinë ndaj da shurisë së saj th urte e çthurte pëlhura për 20 vjet me rradhë. Sepse e tillë është d ashuria. Ajo i mbijetoi viteve me fo rcën e saj.

Dhe nëse letërsia greke na ka sjellë imazhe femrash si Helena që sh kaktoi një lu ftë për da shurinë, hi storia e Penelopës na ka ma gjepsur me besnikërinë e saj. E interpretuar prej një prej artisteve më të njohura greke, një legjende me emrin Irene Papas ky rol është gdhendur në h istorinë e botës.

Kjo figurë e bukur femërore, e fortë, me ato sytë e thellë që tregojnë v uajtje dhe bukuri njerëzore është gdhendur thellë në m emorien e çdo njeriu që njohu moralin e jetës nëpërmjet kinemasë. Që njohu madhështinë dhe pastërtinë e një d ashurie në një film epokal siç është Odiseu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *