Behu musIiman i mire dhe mbushe jeten tende me vepra te medha..!

Një mysliman, ose myslimane, është një person që ndjek ose praktikon fenë islame, një fe monoteiste e bazuar në Kuran. Myslimanët besojnë se Kurani është fjala e Zotit, e shpallur njerëzimit përmes profetit Muhammed. Ata gjithashtu ndjekin mësimet dhe veprimet (të njohura si synnetet) e Muhammedit, të shënuara në përmbledhje tradicionale të quajtur hadith. Fjala “mysliman” rrjedh nga arabishtja (مسلم), që do të thotë “ai i cili i nënshtohet Zotit”.

Shumica e myslimanëve do të pranojë si myslimanë të gjithë ata që e kanë dëshmuar publikisht shpalljen e fesë (shehadetin).[4] Shehadeti thotë:
Unë besoj dhe dëshmoj se vetëm Allahu është Zot dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguari i Zotit.[5]

Per me shume ndjek videon ne vazhdim..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *