Dy Lutje Kuranore me te ciIat Allahu te mbron nga cdo gje e keqe, gjithashtu dhe te sheron nga cdo semundje shpirtrore..!

Suret me te cilat Allahu te mbron nga cdo gje e keqe, gjithashtu dhe te sheron nga cdo semundje shpirtrore..!

Me këto 2 sure Zoti i Madh të ruan nga cdo gjë e keqe, njëkohësisht mund të shërohesh nga shumë sëmund’je shpir’tërore!Transliterimi (duaja me shkronja latine): BISMIL-LAAHIR-RAȞMAANIR-RAȞIIM! ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIL FELEǨ. MIN SHER-RI MAA KHALEǨ. UE MIN SHER-RI GAASIǨIN IDHE UEǨAB. UE MIN SHER-RIN-NEF-FEETHEETI FIL ŬǨAD. UE MIN SHER-RI ȞAASIDIN IDHEE ȞASED.Kuptimi shqip: “Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Thuaj: ‘I mbështetem Zotit të agimit. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. Dhe prej err’ësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryjnë nyja. Edhe prej dëmit të smirëke’qit kur sipas smirës vepron.’”Arabisht: Transliterimi (duaja me shkronja latine)

BISMIL-LAAHIR-RAȞMAANIR-RAȞIIM! ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIN-NËËS. MALIKIN-NËËS. ILAAHIN-NËËS. MIN SHER-RIL UES-UEESIL KHAN-NËËS. EL-LEDHII JUES-UISU FI ŠUDUURIN-NËËS. MINEL XHIN-NETI UEN-NËËS.Kuptimi shqip: “Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Thuaj: ‘Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve. Të adhuruarin e njerëzve. Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve. Qoftë ai (cytësi) nga xhindet ose nga njerëzit.’”Thuani cdo dite mbi 100 here e me shume ne dite keto lutje per sherim (mesysh,hased,sihr,mes’h etj).Ndersa nga 3 here ne mengjes, ne mbremje dhe kur te beheni gati per gjume.Si dhe nga 1 here pas cdo 5 namazet farz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *