4 fjaIët e Profetit Nuh që përmbyten botën..! Kjo ishte Lutja e Profetit Nuh..!

Lutja nuk ka nevojë për shumë fjalë, as për volum!

Allahu i Lartësuar e përmbyti gjithë tokën për shkak të një (duaje) lutje që bëri Nuhi alejhi selam, e cila përbëhej prej katër fjalësh:

“Zoti im! Vërtetë unë jam i humbur me ta, ndaj më ndihmo.”(El-Kamer:10)

Dhe Sulejmanit i dha sundimin e tokës, me një lutje të përbërë prej tre fjalësh: “O Zot më jep mua sundim!” (Sad: 35)

Nuk kemi nevojë për shumë fjalë që të ndikojnë, por kemi nevojë për sinqeritet me Allahun e Lartësuar.
“Lutmuni mua, se do t’ju përgjigjem!”(Gafir: 60)

Nuk ka nevojë për përcaktim dhe për volum në lutje, por lutjuni Allahut duke qenë të sigurtë se do t’ju pranohet lutja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *