Kjo është një lutje për tu mbrojtur nga cdo rrezik!

Kjo është një lutje për tu mbrojtur nga cdo rrezik!

Një lutje për tu mbrojtur …Haula Bintu Hakimi tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë:“Kushdo që ndalet në një vend dhe thotë aty:

“Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që Ai ka krijuar!” (Eudhu bi kelimatil-lahi tammati min sherri ma haleka), nuk ka për ti bërë keq asgjë, derisa të zhvendoset nga ai vënd.”(Muslimi)

Te mos i harrojme keto lutje ne vdo kohe dhe cdo vend ti drejtohemi Allahut sepse lutja eshte mburoja me e mire e muslimanit. Allahu na ruajt nga cdo e keqe ne kete bote dhe na falte ne boten tjeter AMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published.