Mësoje Kur ështe Koha,Vendi Dhe Gjëndja Më E Mirë Për Të Bërë Lutje..!

Mësoje Kur ështe Koha,Vendi Dhe Gjëndja Më E Mirë Për Të Bërë Lutje..!

Mësoje Kur ështe Koha,Vendi Dhe Gjëndja Më E Mirë Për Të Bërë Lutje..!

Koha, vende dhe gjëndje më e mirë për të bërë lutje.1.Nata e Kadrit.2Pjesa e fundit e natës dhe gjatë kohës së syfyrit.3.Pas namazeve farze.4.Mes ezanit dhe ikametit.5.Një orë për çdo natë.6.Gjatë ezanit për namazet farze.7.Gjatë rënies së shiut.8.Kur të marshojnë radhët në lu’ftë për Allahun.9.Një orë për çdo xhuma e sipas mendimit më të saktë ajo është ora e fundit prej orëve të ikindisë para perëndimit të diellit.10.Gjatë pirjes së ujit zemzem duke ia shoqëruar kësaj nijetin e sinqertë.11.Gjatë sexhdes në namaz.12.Gjatë leximit të Fatihas dhe përjetimit të asaj që thuhet në të.

13.Kur ta ngritë kokën nga rukuja dhe të thotë: Rab-ben ave lekel hamd, hmaden kethiren tajjiben mubareken fihi. (O Zoti ynë ty të takon falënderimi, falënderime të shumta të mira dhe të bagtshme.14.Gjatë thënies Amin në namaz.15.Kur të këndojnë gjelat.16.Lutja pas animit të diellit para namazit të drekës.17.Lutja e lu t’ëtarit në rrugë të Allahut.18.Lutja e Haxhiut.19.Lutja e atij që kryen Umren.20.Lutja gjatë sëmu’ndjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.