Fjalet më të dashura te Allahu i Madheruar..!?

Fjalet me te dashura te Allahu
Transmetohet ne “Koleksionin e haditheve autentike” te Muslimit nga Ebu Dherri radijAllahu anhum se ka thene: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem me tha: “A te tregoj per fjalet me te dashura te Allahu Lartesuar? Me te vertete fjalet me te dashura te Allahu jane subhanAllahi ue bihamdihi.” Muslimi (2731)
Ne nje transmetim tjeter: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u pyet: Cilat fjale jane me te mira?
Tha: “(fjalet me te mira) Jane ato qe Allahu zgjodhi per engjejt e Tij ose roberit e Tij: subhanAllahi ue bihamdihi.”

Po ashtu transmetohet ne “Koleksionin e haditheve autentike” te Muslimit nga Semurah bin Xhundub se ka thene: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Fjalet me te dashura tek Allahu Lartesuar jane kater: subhanAllah, uel hamdulilah, ue la ilahe il lAllah dhe Allahu ekber. Nuk te demton ty se me cilen prej tyre fillon (dhikrin).” Muslimi (2137).

Nejlul-Eutar bi takhrixhi ehadithi kitab El-Edhkar
Unejs Sheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *