Historija e 2 motrave mjeke shqiptare në Gjermani: Rroga e parë ishte shumë e lart, nuk dinim ku ta shpenzonim, por ..

Historija e 2 motrave mjeke shqiptare në Gjermani: Rroga e parë ishte shumë e lart, nuk dinim ku ta shpenzonim.

Aurora dhe Elona Meta janë dy motra mjeke në Gjermani, të cilat kanë themeluar edhe Federatën e Mjekëve Shqiptarë në Evropë.Gjatë një emisioni në një tv në Shqipëri, dy motrat treguan për rrugëtimin e tyre në Gjermani dhe m ungesën e përvojës nga Shqipëria.Nga Shqipëria me 0 praktikë pune, dy motrat u pë rballën me një realitet tjetër në Gjermani,që theksonte edhe më shumë “va rfërinë” në dije të stu dentëve shqiptarë.

“Ne na mu ngonin praktikat! Neve me të vërtetë, nga ana teorike, dinim shumë gjëra, por kur bëhej fjala ‘hajde filloje me p acientin, bëj një ek zaminim’, ne nuk dinim ku ta kapësh p acientin. Ishim vëzhgues perfekt, por më tepër? Jo!”, përfundoi Aurora . Dy motrat nuk ngurruan të tregonin dhe pagat e para të marra si mjeke të reja në Gjermani.“Na dhanë rrogën minimale, si praktikante kam marrë gjysmën e rrogës. Që ishte domethënë, 1.800 euro në atë kohë, neto… nuk e dija çfarë mund të bëja me kaq shumë lekë… ishim 25 vjeç kur filluam…”, – tregoi Aurora Meta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.