I Derguari Allahut Ka Thene ” Zoti Im Më Ka Porositur Nëntë Gjëra E Unë Ju Porosis Edhe Juve:

Kjo porosi i është dedikuar Pejgamberit alejhi selam nga All-llahu Fuqiplotë e Ai na e ka përcjellë edhe neve duke pasur parasysh që edhe net ë kemi dobi nga kjo porosi.Pejgamberi a.s. ka thënë:Zoti im më ka porositur nëntë gjëra e unë ju porosis edhe juve:– Më ka porositur të jem i sinqertë në punët e fshehta dhe ato të dukshme,– të jem i drejt kur të jem i disponuar dhe kur të jem i hidhëruar,

të jem i matur (mos të hargjoj pa nevojë) kur të jem i pasur dhe kur të jem i varfër.T’ia fali hakun atij që më ka dëmtuar,– t’i jap atij që më ka rrefuzuar, (s’më ka dhënë kur i kam kërkuar),– ta vizitoj atë që më ka bojkotuar,– heshtja ime të jetë mendim, studim,– fjala ime të jetë dhikër,-shikimi im të jetë mësimTransmeton Ibni Maxhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *