I Derguari Allahut Thotë:“Unë Jam Dërguar Dhe Ora E Kija’metit Është Larg Meje Aq Sa..

Profeti (alejhi selam) thotë:“Unë jam dërguar dhe Ora e Kijametit është larg meje aq sa..Dërgimi i profetit Muhamed a.s..I Dërguari i Allahut a.s. ka lajmëruar se dërgimi i tij tregon se Kijameti është afruar dhe se ai është profeti i Orës së Kija;metit. Në hadithin e transmetuar nga Sehli -Allahu qoftë i kënaqur me të- i Dërguari i Allahut a.s. thotë:“Unë jam dërguar dhe Ora e Kijametit është larg meje aq sa këta të dy (gishtërinj).” Bashkë me këto fjalë, ai a.s. tregonte dy gishtat e dorës.Sahihul Buhari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *