I Dërguari I All-Llahut, Ka Thënë, Ai Që Thotë Gjatë Ditës 7 Herë:

I Dërguari I All-Llahut, Ka Thënë, Ai Që Thotë Gjatë Ditës 7 Herë:

I Dërguari I All-Llahut, Ka Thënë, Ai Që Thotë Gjatë Ditës 7 Herë:
All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar. (O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga z’jarri) – …atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi.…ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë. (Transmeton Buhariu Allahu e meshiroft. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *