Ja Cila lshte Fjala E Parë Që E Ka Folur Isai A.S. Në Djep …

Ja Cila lshte Fjala E Parë Që E Ka Folur Isai A.S. Në Djep …

Fjala e parë që e ka folur Isai a.s. në djep ka qenë …Isai a.s. në djep• Fjala e parë që e ka folur Isai salAllahu alejhi we selem në djep ka qenë:“Unë jam Abdullah, rob i Allahut.Ajo që shqiptoi hazreti i Isai (Mesihu) i poraslindur nuk ishte vetëm mbrojtje për nënën e tij.Ishte edhe përgëzimi për atë që prisnin bijtë e Izraelit:ai ishte i dërguari i Allahut. Në Kur’an lexojmë: Ajo bëri me shenjë nga i biri. Ata thanë: “Si t’i flasim ne fëmijës që është në djep?! Ai (Isai në djep) tha: “Unë jam rob i Allahut.

Ai më ka dhënë Librin (Ungjillin), më ka bërë profet dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem.Ai më ka porositur që të falem e të jap zekat sa të jem gjallë dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm.Le të jetë paqja e shpëtimi mbi mua, ditën që kam lindur, ditën që do të vdes dhe ditën që do të ringjallem!”(Sure “Merjem”, ajetet 29 – 33.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.