Js se si do të përfitojnë bizneset nga 60 milionëshi i Qeverisë?

Js se si do të përfitojnë bizneset nga 60 milionëshi i Qeverisë?

Bizneset të cilat kanë pasur hu mbje si p asojë e p andemisë me COVI D-19 do të ndihmohen nga Fondi për rimëkëmbje rkonomike i Qeverisë së Kosovës në bazë të listës së numrit të punëtorëve të regjistruar që kanë kompanitë.

Për këto biznese, nga ky fond i cili kap vlerën e mbi 350 milionë eurove, do të alokohen 60 milionë euro.Në listën e përfituesve të kësaj shume prej 60 milionë eurove janë mbi 90 mijë biznese me mbi 200 mijë punëtorë. Nga kjo listë e bizneseve, në bazë të vendimit të Qeverisë së Kosovës, nga një komision ndërministror, siç tregon zëvendësministri i Financave, Agim Krasniqi, do të largohen ndërmarrjet publike dhe bizneset, të cilat e kanë të rregulluar tregun nga rregullatorët.

Leave a Reply

Your email address will not be published.