E keni vënë re: A e dini çfarë do të thotë ajo “njolla” e bardhë në vezë?

E keni vënë re: A e dini çfarë do të thotë ajo “njolla” e bardhë në vezë?

Kurdo që keni thyer vezë dhe keni parë pjesën e bardhë jargëzore anash të kuqve të vezës, së paku një herë keni bërë pyetje “Ç’është kjo?”
Fjala është për të ashtuquajturën fije kërthize e cila nuk është e dëmshme, përkundrazi. Ajo mund të hahet pa frikë që do t’ju ndodhë diçka.
Kjo fije ka funksionin që e bardha dhe e kuqja e vezës të qëndrojnë bashkë, d.m.th. që e kuqja gjithmonë të jetë në mes. Nëse e thyejmë vezën dhe ka këtë fije, do të thotë që veza është e freskët.

Megjithatë, nëse ajo “e bardhë jargëzore” nuk shfaqet në enë në momentin kur e thyeni, do të thotë që gjatë ka qëndruar në frigorifer apo në shitore, andaj duhet të përdorni vezë tjetër. Shikoni në këtë video në të cilën shpjegohet hollësisht:

Leave a Reply

Your email address will not be published.