Kush e Iexon kete Sure ne diten e Xhuma i bëhet dritë atij ndërmjet dy Xhumave..!

A e dini se cila Sure (Kaptine) është synet që ditën e xhuma të lexohet ?Është synet që ditën e xhuma të lexohet kaptina Kehf.aptina Kehf është kaptine (sure) Mekase dhe është njëra nga pesë suret që fillojnë me Elhamdulilah – Falënderimi i takon Allahut, e ato janë: Fatiha, En’am, Kehf, Sebe dhe Fatir.Në këtë sure janë përmendur katër tregime Kuranore e ato janë:(a) – Banorët e shpellës;(b) – Pronari i dy kopshteve;(c) – Musau dhe Hidri alejhima selam; dhe(d) – Dhulkarnejni.

Kjo sure ka mirësi të cilat na ka treguar Muhammedi, alejhi selam në një hadith ku thotë:(a) – “Kush e lexon suren Kehf natën e xhuma, i bëhet dritë (në një distancë) prej tij deri në Qabe”. (Transmeton Darimiu )(b) – “Kush e lexon suren Kehf ditën e xhuma, i bëhet dritë atij ndërmjet dy xhumave.”. (Transmeton Hakimi dhe Bejhekiu )Në vazhdim ju sjellin tekstin me shkronja latine në mënyrë që edhe ata që nuk din të lexojnë në gjuhën Arabe,mund ta kenë më të lehtë.://RTVPresheva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *