Kush e thotë këtë Iutje në mbrëmje ,do të jetë prej banorëve të Xhennetit?!!

Allahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va’dike mestet’atu eudhu bike min sherri na sana’tu eb`u leke bi ni’metike aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente. (Perkthimi ne gjuhen shqipe me poshte)

Perkthimi: O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e k’eqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëk’atet e mia, andaj më fal, ngase mëka’tet nuk i fal askush tjetër përveç Teje.

“Kush e thotë këtë në mbrëmje duke qenë i bindur në të dhe v’des po atë natë do të jetë prej banorëve të Xhennetit, poashtu edhe në mëngjes.” (Transmeton Buhariu 7/150)

Leave a Reply

Your email address will not be published.