Kush e thotë këtë lutje 4 herë, Allahu do ta shpë’tojë atë ditë nga Zja’rri.”

175 shkaqe per te hyre ne Xhenet. Shkaku i tetë:

Ai që dëshiron të shpë’tojë nga zja’rri; Ka thënë Profeti alejhi selam: Ai i cili thotë në mëngjes: Të lutem o Allah! Unë u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam) është robi dhe i dërguari Yt.
Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpë’tojë atë ditë nga Zj’arri.” (Ebu Daudi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.