Me lejen e Zotit / Duaja që bëri EIvis Naçi se bashku për xhuma u bë sebep që nëna e tij të zgjohet nga koma!!

Lutja që bëri Elvis Naçi se bashku për xhuma u bë sebep që nëna e tij të zgjohet nga koma!nje besimtar musliman, pjesë e xhematit të Xhamisë së tabakeve në tiranë ishte sprovuar me shëndetin e nënës së tij. Nëna ishte e sëmurë dhe gjendja e saj sa vinte dhe përkeqësohej madje u fut në koma. Vllai jonë i shqetësuar kurrë nuk i humbi shpresat tek All-llahu i Cili është Ai që Shëron robërit e tij. Ate dite ishte dite e premte, e xhuma dhe te gjithe besimtarët me gëzim shkojnë në Xhami te adhurojnë Krijuesin e tyre.

Vëllai jonë kontakton me imamin e xhamisë së Tabakeve teologun Elvis Naçi dhe i shpjegon situatën. Teologu Elvis Naçi u ngjit ne mimber të xhamisë për të ligjëruar hutben e Xhumasë. Gjatë fundit të saj ai çdo xhuma së bashku me gjithë xhematin falenderojne dhe i luten Zotit të Gjithësisë. Në një moment teologu Elvis Naçi tha:” I madhi Zot të qofshim falë, një vëllai jonë, pjesë e xhematit të Tabakëve ka nënën e sëmurë, i madhi Zot fale shëroje dhe jepi shëndet të plotë! “Masivisht nga xhemati u dëgjua fjala: Aminnnnn” Tregon besimtari dhe thotë: “Pasha te madhin Zot sapo hoxha mbaroi lutjen dhe pasi u fal xhumaja nëna u zgjua nga koma dhe gjëndja e saj u përmirësua ndjeshëm.

Nuk mjafton vetem kaq sepse diagnostikimi i mjekëve nxori që nëna kishte probleme me frymëmarjen dhe nevoitej nje aparat apostafat për të krijuar ekulibrin e duhur.Fondacioni Firdues nen drejtimin e teologut Elvis Naçi m’u gjendën pranë me ndihmesë duke më siguruar një pjesë të të hollave! Zoti ja shperblefte!”Vëlla dhe motër të begatoftë i madhi Zot, mos e humb shpresën, për çdo brengë që të kaplon lute Zotin e Gjithësisë sepse është Ai që i përgjigjet lutjeve tona!Sepse vetëm All-llahu është ndihmëtar i juaji dhe Ai është më imiri ndihmës.Suretu Ali Imran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *