Mëso Ciat Janë 4 Krijesa Të Xhenetit Që Aktualisht Ndodhen Në Tokë Dhe Janë Të Prekshme Prej Njeriut ?

Mëso Ciat Janë 4 Krijesa Të Xhenetit Që Aktualisht Ndodhen Në Tokë Dhe Janë Të Prekshme Prej Njeriut ?

Janë katër krijesa të Xhenetit që aktualisht ndodhen në Tokë dhe janë të prekshme prej njeriut:Janë katër krijesa të Xhenetit që aktualisht ndodhen në Tokë dhe janë të prekshme prej njeriut. 1. Guri i zi në Qabe.I cili është nga gurët e Xhenetit.Ka zbritur në tokë dhe i është dhënë Ibrahimit a.s për ta vendosur në këndin e Qabes.2.Mekami i Ibrahimit.Është vendi ku Ibrahimi e përdori si mjet për të lëvizur lart dhe poshtë gjatë kohës që ndërtonte Qaben.3 dhe 4.Lumenjtë Nil dhe Eufrat. Janë dy lumenj që në të vërtetë burimin e kanë jashtokësor.Ata burojnë nga rrënjët e pemës“Sidretu Munteha”.

Guri i Zi (Arabisht: الحجر الأسود al-Ḥajar al-Aswad) është i vendosur në cepin lindor të Qabesë.Është i nderuar tek Myslimanët si relikë Islamike që, bazuar në traditën Islame, daton që nga koha e Ademit dhe Havasë.Guri është nderuar edhe në kohët para-Islamike, kjo si pjesë e kultit të gurit.Është vendosur i padëmtuar në murin e Qabesë nga profeti Muhamed në vitin 605, pesë vjet para shpalljes së tij të parë.Që prej asaj kohe është ndarë në disa pjesë dhe tani është i futur në një kornizë argjendi në cepin lindor të Qabesë.

Pamja e tijë fizike është paraqitja e një guri të zi të ndarë, i lëmuar butë nga duartë e miliona pelegrinëve. Tradita Islame tregon se ky gurë ka rënë nga Xheneti (Parajsa) që ti tregoj Ademit dhe Havasë ku të ndërtojnë një faltore.Edhe pse shpesh herë është përshkruar si meteorit, kjo hipotezë është tani e pasigurtë edhe pse ende nuk është kryer ndonjë studim shkencorë. Pelegrinët mysliman sillen rreth Qabesë si pjesë e ritualit të Tavafit, që është pjesë e Haxhit. Shumë prej tyre, nësë është e mundshme, ndalen dhe e puthin Gurin e Zi. Nësë nuk e arrijnë atë, ata me dorën e djathtë e përshëndesin atë gjatë secilit prej 7 sjelljeve të tyre rreth Qabesë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *