Mos u pikëIIo por Lutju Sinqerisht Allahut! Te Allahu arrijnë lutjet e sinqerta andaj mos u trishto

Mos u pikëllo por lutju Zotit tend! Te Allahu arrijnë lutjet e sinqerta nda mos u trishto

Lutja është çelësi sekret i thesarit të fshehtë të të Gjithëfuqishmit. Pikat në të cilët mbështetet një i varfër janë varfëria dhe prishjet e ndjenjave të zemrës. Është vendstrehimi më i sigurt i njerëzve që bërtisnin nga dhimbja. Ai që bën një hap për tek ky vendstrehim, konsiderohet sikur ta ketë gjetur atë çelës të fshehtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.