Në Çdo Kohë Është Vërtetuar Se Muslimanët Që E Kanë Bërë Këtë Lutje Në Çaste Vështirësie Dhe Halli I Ka Liruar I Madhi Zot!

Është vërtetuar se muslimanët që e kanë bërë këtë lutje në çaste vështirësie dhe halli i ka liruar i madhi Zot!Mësoje lutjen!Është vërtetuar se muslimanët/et që e kanë bërë këtë lutje në çaste vështirësie dhe halli i ka liruar i madhi Zot!Mësoje lutjen!Tregohet se Profeti i njerëzimit Muhammedi alejhi selam hyri në Xhami. Njerëzit nga dashuria e madhe që kishin për profetin Muhammed alejhi selam mezi e prisnin.I Dërguari i Zotit ju tha: Do t’ju tregoj sot një lutje që pas çdo vështirësie që do të keni do të shpëtoni prej saj!

Sa do e thoshte vjen dikush e kap profetin Alejhi Selam nga dora dhe i tregoi për hallet, problemet e tij dhe Profeti Muhammed alejhi selam nuk e tha. Pasi kaloi një farë kohe njerëzit u kujtuan por i Dërguari i Zotit, Muhammedi alejhi selam kishte ndëruar jetë. Ata që ishin prezentë në xhami thanë:–Si harruam ne, na mori jeta dhe nuk e pyetëm profetin tonë të dashur Muhammedin alejhi selam.Aty doli daja i tij, Seadi dhe thotë: – Atë ditë që ka ndodhur un i shkova në shtëpi dhe i thashë: o i Dërguar i Zotit na the diçka të madhe pa na i thënë? Tha profeti Muhammed alejhi selam: – Çfarë është ajo?! tha: – Na the që është një lutje e cila do ta thotë çdo musliman në një çast vështirësie dhe halli! Na i plotëso o i Dërguar i Zotit! Profeti Muhammed alejhi selam tha:

Lutja e Junusit alejhi selam: “LA ILAHE IL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINEDH-DHALIMIN”“Nuk ka Zot pos Teje. Ti je i pastër, nuk ke të meta.Unë i bëra padrejtë vetes!”Vëlla dhe motër është vërtetuar 1438 vite që kush e ka bërë në çaste vështirësie e ka liruar i madhi Zot! Mësoje vëlla dhe motër sygjerojau dhe të tjerëve. Me besimin dhe mbështetjen tek i madhi Zot çdo brengë, pikëllim largohet!Përgatit: Fatmir Beka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *