A E Din Se Nëse Thua SUBHANALLAH MeIeku MlKAlL Çfarë Bën Për Ty?!

Engjëjt në Islam njihen edhe si meleqët (arabisht. الملك, al-malak, tur. melek).Në Islam ata janë krijesa të nderuara, që i ka krijuar Allahu nga drita (nuri).Në ndryshim nga njerëzit dhe xhindët që kanë liri të zgjedhin a të bëjnë mirë ose keq, engjëjt nuk e kanë këtë liri, ata nuk kanë mundësi t’u rezistojnë urdhrave të Allahut, dhe mund të bëjnë vetëm mirë.Besimi në engjëj është një nga gjashtë kushtet e besimit Islam.A e din se nëse thua SUBHANALLAH meleku MIKAIL çfarë bën për ty?!Thuaj SUBHANALLAH – Mikaili (alejhi selam) do të viziton në varr ty o njeri – Hoxhë Muharem Ismaili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *