Porosi nga I Derguari Allahut: Kur Të Errësohet, mbIidhini fëmijët tuaj (mos i Iejoni ata që të daIin jashtë)

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur errësohet, mblidhini fëmijët tuaj (mos i lejoni ata që të dalin jashtë), sepse Shejtanët fillojnë të shëtisin në terrin e natës. Mbyllini dyert e thoni Bismil-lah, sepse Shejtanët nuk mund të prekin diçka, që është bërë me emrin e Allahut. I mbuloni enët, duke thënë Bismil-lah, qoftë edhe me diçka simbo-like. Kur të flini, i fikni dritat (dhe zjarrin).”

Leave a Reply

Your email address will not be published.