O njeri mos e vono pendimin. Meka po gjelbërohet?! Shenja e Kijametit po permbushet !

O njeri mos e vono pendimin. Meka po gjelbërohet?! Shenja e Kijametit po permbushet !

O njeri mos e vono pendimin. Meka po gjelbërohet?! Shenja e Kijametit po permbushet !

Meka po gjelbërohet?! Shenje e Kijametit po permbushet ?!!
Meka po gjelbërohet.
Kjo është një nga kodrat e Mekës që ditë pas dite po gjelbërohen, pranverë në Meke.

Do të rikthehet Gadishulli Arabik në gjelbërim dhe lumenj gjatë gjithë vitit.

“Nuk do të bëhet kijameti përderisa të shtohet pasuria deri në atë shkallë sa që njeriu i pasur del me pasurinë e tij që t’a jep zeqatin dhe nuk gjen askënd që ta pranon prej tij, dhe përderisa të kthehet toka e arabëve në kullosa dhe lumej.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.