Njeriu që e faIenderonte shumë Zotin Krijuesin e Gjithësisë!

Njeriu që e falenderonte shumë Allahun!

Nëna e besimtarëve, Aishja ka thënë:
“I Dërguari i Allahut (alejhi selam) çohej natën (dhe falej) aq gjatë saqë këmbët iu patën çarë, prandaj unë i thashë: Përse po vepron kështu o i Dërguar i Allahut, kur t’i ka falur ty Allahu mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshmet? Ai tha: “A të mos jem rob falënderues”?

(Marrë nga përmbledhja e haditheve “Rijadus-Salihin”, 70)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *