O Zoti Jone! Shëro te semurit tane, me sherim pas te ciIit nuk ka më semundje! Ti je i vetmi Sherues!

O Allah! Largo brengen, merzin e pikellimin nga çdo musliman e muslimane!

O Allah! Ndihmoje dhe ruaje robin Tend nga çdo shpirt i keq!

O Allah! Shëro te semurit tane, sherim pas te cilit nuk ka më semundje! Ti je i vetmi Sherues!

O Allah! Çdo te prekuri nga magjia, ajni e hasedi, jepi durim dhe me fuqin Tende prishi qe te gjithe ato dhe liroi ata nga kjo sprov!

O Allah! Shkatrroi magjiastarët bashk me ndihmësit e tyre!

O Allah! Na ndihmo, e mos ndihmo kundra nesh!

O Allah! Ne tek Ti mbështetemi, sa Mbrojtës i mire je Ti!

Leave a Reply

Your email address will not be published.