0 robër të Allahut lutuni me këtë lutje madhështore

0 robër të Allahut lutuni me këtë lutje madhështore

“O Zoti ynë! Mos lejo që zemrat tona të shmangen (nga e vërteta), pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jepna mëshirë prej Teje; vërtet, Ti je Dhuruesi i Madh!” (Al-Imran, 8)
Sepse pjesa e parë e saj është për t’i ruajtur zemrat nga gjërat e kota (dyshimet) që iu shfaqen atyre, ndërsa pjesa e dytë është për t’i qetësuar ato dhe për t’i bërë të qëndrueshme në të vërtetën!”

(Shejh Salih El-Usajmij)

Leave a Reply

Your email address will not be published.