Pati trimërin që s’e kanë burrat! Shkrimtarja gjermane “çmend“ ser,bët, mbron Kosovën mes të Beogradit

Pati guxim që s’e kanë burrat!

Serbia i ka bërë zu llume vetes dhe serbët duhet të jetojnë me këtë vërtetë. Ata i kanë sjellë vu ajtje vetvetes dhe të tjerëve.

Nobelistja çmend serbët, mbron Kosovën në Beograd – Periskopi

Kështu ka deklaruar në Beograd shkrimtarja e famshme gjermane, nobelistja Herta Müller (Herta Myller).

Ajo e ka sho kuar opinionin serb pasi në një bashkëbisedim me lexues ka deklaruar se Serbia është faj tore për vuaj tjet e veta dhe të fqinjëve të saj.

Kujtojme se ajo tha:

“Edhe sot mendoj njëjtë”. “Një njeri si Millosheviqi, që i zhvillon katër luf tëra brenda nëntë vjetëve dhe në mënyrë aq praktike ndërton var reza – nuk mund të ndalet me fjalë”. “Kosovës dhe Bosnjës u janë shkaktuar shumë dëme dhe të k ëqija për arsye të naci onalizimit të tm errshëm”.Serbët i kanë bërë keq vetes”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *