Për Cdo Vit Në Një Natë Të Tij Zbret Sëmu’ndje, E Cila Sa Herë Që Kalon Në Një Enë Apo Shishe Të Pambuluar..

Për Cdo Vit Në Një Natë Të Tij Zbret Sëmu’ndje, E Cila Sa Herë Që Kalon Në Një Enë Apo Shishe Të Pambuluar..

Çdo vit në një natë të tij zbret sëmu’ndje, e cila sa herë që kalon në një enë apo shishe të pambuluar..çdo vit në një natë të tij zbret sëmu’ndje, e cila sa herë që kalon në një enë apo shishe të pambuluar, hyn në të.”Dobitë e hadithit:Ka thënë Sujuti se dijetarët kanë përmendur dobi të rëndësishme nga ky hadith, ndër to:1.Mbrojtja nga shejtani, sepse ai nuk e hap enën dhe shishen e mbyllur.2. Mbrojtja nga sëmundjet që zbresin në një natë të vitit.3.Mbrojtja nga papastërtitë që mund të hyjnë në enë.4.Mbrojtja nga insektet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.