Praktikojeni / A Dëshironi Që Të Mirat E Allahut Të Qëndrojne Tek Ju ?

Praktikojeni / A Dëshironi Që Të Mirat E Allahut Të Qëndrojne Tek Ju ?

A dëshironi që të mirat e Allahut të qëndrojne tek ju?Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë:“Janë disa njerëz që Allahu i ka veçuar me begati që t’i ndihmojnë robërve të Tij dhe ato begati qëndrojnë tek ata derisa i shpenzojnë dhe nuk i kursejnë, mirëpo kur fillojnë të mos i shpenzojnë dhe i kursejnë atëherë Allahu ua tërheq dhe i transferon tek të tjerët.” Allahu na bafte nga pasusit e Synetit te Proofetit alejhi selam, me ate qe Ai eshte o kenaqur me ne. amin

Leave a Reply

Your email address will not be published.