Pse nuk duhet ti hedhni gjethet e limonit: l përdorni kështu ato për të shëruar m igrenën dhe shumë s ëmundje të tjera: Bëjnë mrekulli!


I përdorni kështu ato për të shëruar m igrenën dhe shumë s ëmundje të tjera: Bëjnë mrekulli!

Gjethet e limonit janë të pasura me v itaminë C që forcon sistemin imunitar dhe rrit nivelin e përthithjes së v itaminave nga organizmi. Pema e limonit përmban vitaminën P, që ndihmon në forcimin e enëve të gja. kut. Gjethet e limonit në formën e vajit esencial që përdoret në lëkurë lu ojnë infl amacionin.

Gjethet duhen mbajtur në ujë të ngrohtë për të shtuar urinimin, kundër kontraktimeve muskulare dhe prob. lemeve me fytin.Limonët lu ojnë bak. teret dhe si rrjedhojë rekomandohen për prob. leme të ndryshme shë ndetësore të shkaktuara prej tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *