Pyetët Një Grua e Moshuar Përse Është Kaq E Bukur?

Pyetët Një Grua e Moshuar Përse Është Kaq E Bukur?

E pyetën një grua të moshuar përse është kaq e bukur?E pyetën një grua të moshuar përse është kaq e bukur?E pyetën një grua të moshuar tek e cila kishin mbetuar akoma gjurmë nga bukuria e rinisë së saj, se me çfarë mënyre e ke ruajtur akoma këtë bukuri e hijeshi?Ajo tha:Për buzët e mia përdorja sinqeritetin dhe fjalën e vërtetë.Për zërin tim përdorja namazin.Për sytë e mi përdorja mëshirën dhe dhembshurinë.Për duart e mia përdorja bamirësinë.Për trupin dhe këmbët e mia përdorja istikamen.Për zemrën time përdorja dashurinë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.