Fjala që ta largon pikëllimin dhe hidhërimin..! Shumë e dobishme..!

Prej fjalëve që ta largojnë pikëllimin dhe hidhërimin është dhe:

{#إِنَّا_لِلَّهِ_وَ_إِنَّا_إِلَيْهِ_راجِعُونَ}

《In-na Lil-lahi ue in-na ilejhi raxhiūun》.

“Vërtet, të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi!”

Ka thënë Seijd i biri Xhubejrit -Allahu e mëshiroftë-:

“Këto fjalë {“Vërtet të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi!”} nuk iu janë dhënë ndonjë pejgamberi para pejgamberit tonë -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta-.

Nëse do t’i dinte këto fjalë Ja’kubi -paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij-, nuk do të thoshte: “O dëshpërimi im (o i mjeri unë) për Jusufin”.

? #المحرر_الوجيز ٢٢٨/١.

Brulind Callari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *