Rastësisht e çan gurin në dysh, brenda gjen s urprizën miliona vjeçare (VIDEO)

Gjeologu dhe p aleontologu Aaron Smith nga Yorkshire ka b efasuar ndjekësit e tij në Ins tagram, duke treguar se çfarë fshihej në një gur të periudhës xhurasike të gjetur gjatë bregut shkëmbor të vendit anglez.

“Kemi vendosur ta hapim dhe nuk pr isnim që një ekz emplar kaq pe rfekt të fshihej brenda saj”, ka shkruar doktor Smith.

Guri mbante brenda një ekze mplar të Dactylioceras, një mo lusk c efalopod shumë i zakonshëm në periudhën Xhurasike.

Këto f osile janë shumë të përhapura: mund të gjenden në Europë, Afrikën e Veriut, Azi, Groenlandë, Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Jugut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *