Keni Kujdes..! Nese keni diçka të tiIIë në thonjte tuaj, atëherë një nga organett, tuaja më të rëndësishme është në rr е ziik…

Mj ekët dhe shkencëtarët janë unanimë: Trupi, në një mënyrë apo në një tjetër, gjithmonë na sinjalizon kur diçka e k eqe po ndodh me trupin tonë.Pas një h ulumtimi të gjatë dhe të plotë, ekspertët mjekësorë kanë zb uluar se një gjendje specifike e tho njve mund të jetë paralajmëruese e diçkaje të rr ez ikshme.

Hu lumtimi i kryer nga Akademia Amerikane e D ermatologjisë ka zbuluar se nëse njerëzit kanë vija të kuqe ose vjollcë në thonjtë e tyre, kjo mund të jetë një shenjë e hershme e sëmu ndjes së ze mrës, madje edhe një tregues që një person së shpejti mund të ketë një su lm në z emër.

“Shenjat më të z akonshme të një su*lmi në zemër të afërt janë dh imbja në gjoks, g ulçim dhe marramendje. “Por një si mptomë shumë e pazakontë mund të jetë gjithashtu një tregues i një su*lmi në zemër, dhe ky është ndryshimi në th onjtë tuaj”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *