Kush E Thotë Këtë Lutje I FaIen Mëkatet E KaIuara !

Kush E Thotë Këtë Lutje I FaIen Mëkatet E KaIuara !

Kush e thotë këtë lutjë i falen mëkatet e Kkaluara!Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur imami thotë “semiAllahu limen hamideh” thoni: Allahumme rabena lekel hamd, sepse kujt i përputhet fjala e tij me fjalën e engjëjve, i falen atij mëkatet e kaluara.” Në një transmetim tjetër: “Thoni: Rabbena ue lekel hamd.” E transmeton Buhariu dhe MuslimiAllahue di me se miri per me shume na ndiqni ne vazhdim Allahu jau dhasht te mirat e ksaj bote dhe botes tjeter.AMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *