Ta këput shpirtin: Vogëlushi 4- vjeçar e h umbi këmbët, momenti kur fillon të ecë përsëri ishte shum emocional

> Vogëlushi 4- vjeçar e h umbi këmbët, momenti kur fillon të ecë përsëri ishte shum emocional

Pa mjet em ocionuese tregojnë m omentin, kur një djalë i vogël, i cili i h umbi të dyja këmbët si p asojë e një in fe ksioni, ka rinisur të he dhë sërish hapat e parë!

William Reckless, katër vjeç, nga Nottinghamshire i Britanisë së Madhe, rr e z ikoi së tepërmi që të hu mb iste je tën si p asojë e një infe ksioni të tme rrshëm që po i rr itej në t rup. Për ta mbajtur në jetë, mj ekët u de tyruan që t’ia pris nin të dyja këmbët Williamit.

Tashmë vogëlushi ka dy pro tezash po rcelani, me të cilat ka nisur të ecë përsëri, ndonëse me pak vës htirësi. Mamaja e 4-vjeçarut, Gemma Reckless, tha se është emoc ionuar së te përmi kur pa se i biri po ecte përsëri, por shtoi se muajt kur ai ka qenë i së m urë, kanë qenë një mak th i vërtetë për të.

“Kur shikon që fëmijë yt nis të ecë përsëri, është një nd jesi m agjike. Muajt që ai ishte i së murë ishin tërë, fri kë dh im bje zhgë njim. Lutesha gjithmonë, që ajo sëm undje e mal lkuar më mirë të më b inte mua se sa atij”, u shpreh 30-vjeçarj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *