Të jesh grek është njësoj si të jesh shqiptar…” Ietra e djaIoshit të vogëI që çm endi mediat greke

Në mediat greke ka q arkulluar një letër e p azakontë e një djaloshi të vogël.

Atij i ishte kërkuar nga trajneri i sk uadrës së tij të shkruante një letër me temën “Çfarë do të thotë të jesh grek”.

Në këtë rast ai i dha kuptim shprehjes se “nga të vegjlit dhe të çm endurit mëson të vërtetën”.

Letra e djaloshit të vogël grek u bë v irale.

Të jesh grek është njësoj si ai shqiptari, siriani, amerikani, gjermani, turku. Grekët lindin me të njëjtën vlerë dhe vd esin me të. Nuk lind me ndonjë avantazh nga të huajit. Ai jeton në një vend si pjesa tjetër, vetëm me më shumë diell dhe det. Gjëja n egative e këtij vendi është se ka grekë që besojnë se statusi i i tyre, i të qenit grek i bën atë s uperior ndaj të tjerëve. Ne të gjithë kemi lindur të barabartë, ashtu siç do vd esim. Vlera që marrim vjen nga fakti nëse ajo që bëmë në jetën tonë ka nd ikuar pozitivisht në jetën e të gjithë njerëzve në planet “.

Leave a Reply

Your email address will not be published.